Częstokroć późną porą idę na spacer z psem. Wówczas moim oczom przedstawiają się nieprzyjemne obrazy dzisiejszej młodzieży, która okupuje ławki przed domami i pobliskie mury, czy też huśtawki na placach dla dzieci. Słyszę sporą ilość przekleństw, tłuczenie butelek po piwie oraz widzę jeszcze sporo innych niemiłych obrazów, które tak mocno wpływają negatywnie na jej obraz. A przecież może być zupełnie inaczej, może być zupełnie normalnie. Młodzież powinna zagospodarować własny wolny czas w użyteczny oraz zdrowy sposób, tylko my dorośli musimy dać jej wzór. Jednym z tych dobrych wzorców jest otwarcie siłowni osiedlowej. Spółdzielnie mieszkaniowe, czy też wspólnoty mają możliwość pozyskać na ten zamysł pieniądze z różnych subwencji, lub projektów przeznaczonych dla integrowania i aktywizowania młodych ludzi, często wykluczonych społecznie. To właśnie taka siłownia osiedlowa mogłaby skupiać młodzież, która pod okiem instruktora miast pić napoje alkoholowe i palić papierosy, ćwiczyłaby oraz tym samym tworzyła swoją kondycję fizyczną. Jak sami wiemy ćwiczenia siłowe bardzo poprawiają ludzki organizm oraz korzystnie oddziałują na nasze zdrowie, zarówno fizyczne,oraz duchowe.
Przecież o wiele lepiej wygląda młody, silnie zbudowany chłopak, a niżeli taki, który siedzi pod wpływem alkoholu na ławce przed blokiem oraz przeklinający na cały świat. Siłownia uczy młodzież zdrowego sposobu bycia, autodyscypliny, nadzoru nad swoim ciałem i doskonale ją łączy oraz pobudza do wspólnego i dobrego działania. Oczywiście siłownie osiedlowe nie powinny pozostać bez nadzoru, niekontrolowane oraz bez instruktora. Taka osoba musi być tam zaangażowana, uczyć młodzież odpowiedniego użytkowania sprzętu, odpowiednich treningów oraz właściwych działań. Dlatego więc nie bójmy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, nauczmy odczytywać się jej wymagania oraz sygnały, a sami się dowiecie, iż dzięki zorganizowaniu osiedlowej siłowni na ławkach przed waszym blokiem będą przesiadywały teraz same starsze oraz stateczne kobiety, bo młodzież będzie mieć teraz swój cel, super formę i zdrowie.
Sponsorem wpisu jest: szteroidok listája http://hu.best-muscles.eu