Koncepcja powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego to rezultat długotrwałych prac grupy fachowców o bogatych osiągnięciach w dziedzinie finansów, konsultingowej i rewizyjnej. Na podstawie wykonanych analiz rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z tematyką wzrastającej pułapki trudnych długów, powstał koncept przedsięwzięcia, którego tezą było stworzenie kompleksowej oferty, zmontowanej z szerokiej gamy mechanizmów ekonomicznych i wykonawczych, która połączyła umiejętne i niestandardowe zarządzanie zestawami długów z rutyną zespołów i partnerów operacyjnych.
Z osobistych doświadczeń inicjatorów przedsiębiorstwa widać, iż małe i słabe logistycznie podmioty rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki komercyjne, firmy parabankowe i zwykłe korporacje – borykają się z ogromnymi kłopotami w tej dziedzinie, nie będąc w stanie lub nie mogąc ze względów organizacyjnych czy też jurydycznych nawiązać zmagania z oszukańczymi dłużnikami bardziej twórczo, bez ograniczania się do łatwej i nie bardzo efektywnej procedury sądowej. Innowacyjny pakiet produktów i usług, wypracowany przez ekspertów organizacji i twórczo dostosowywany do wymagań kontrahenta, umożliwia precyzyjną obsługę przedsiębiorstw nie tylko finansowych, ale też organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólną cechą są zaległości płatnicze. Szczególnie bardzo dobrze rozumiane są tu oczekiwania oraz specyfikę funkcjonowania spółdzielczych instytucji finansowych.
Odwiedź tę stronę tutaj: ranking najlepszych środków na odchudzanie